Medische wachtdiensten

Op feestdagen, tijdens het weekend of indien ik 's nachts afwezig ben,kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Wachtdiensten

 Wachtdienst  Telefoon Link
       Wachtpost Veurne                      1733             www.hijw.be