Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

De dokter spreken

Hallo met dokter ... Opvragen van resultaten kan in principe op elke weekdag tussen 11u00 en 12u00.Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiĆ«nt worden niet graag gestoo...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Ik doe mijn best om nog deze zo snel mogelijk in orde te stellen. Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.Via...
‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Wij zijn geconventioneerd.Erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 21 juli 1...
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten

Medische wachtdiensten Op feestdagen, tijdens het weekend of indien ik 's nachts afwezig ben,kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht. Bel 112 bij een...
‣‣‣ Lees meer...